जग्गा बिक्री गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

जग्गा बिक्री गर्ने बारेको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०७३÷०७÷११)

यस युनाईटेड फाईनान्स लि. को आफ्नो स्वामित्वमा रहेको का.म.न.पा. वडा नं. १, नक्साल स्थित तपसिलमा उल्लेखित जग्गा “जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छ” सोहि अवस्थामा गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रद्वारा सार्वजनिक रूपमा संगठीत संस्था÷फर्म÷कम्पनी वा व्यक्तिलाई बिक्री गरिने हुँदा सो जग्गा खरिद गर्न इच्छुक संगठित संस्था÷फर्म वा व्यक्तिले के कति मुल्य तिरी लिने हो मुल्य खोलि यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र अर्थात मिति २०७३÷०७÷२५ गते कार्यालय समय भित्र र सो दिन बिदा परेमा सो को भोलिपल्ट सोही समयमा यस कम्पनीको प्रधान कार्यालय, दरबारमार्गबाट उपलब्ध गराईएको बोलपत्र फारम भरी प्रधान कार्यालय, प्रशासन विभागमा वोलपत्र पेश गर्नुहुन आह्वान गरिएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Head Office:

United Finance Ltd.

IJ plaza,Durbar Marga,Kathmandu,Nepal

P.O.Box : 12311

Phone:01-4241648, 01-4241645

Email:info@ufl.com.np


Copyright © 2015:: United Finance Limited::All rights reserved.:: Powered by::Radiant Infotech Nepal